Słowo

[ten, który walczył z Bogiem]

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 82 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 82 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady