Słowo

[umiłowany]

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 119 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 119 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady