Słowo

[wielbić]

(1 - 20) z 234

znaleziono łącznie 262 razy w 234 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 262 razy w 234 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady