Słowo

[wyciągnąć]

(1 - 20) z 79

znaleziono łącznie 162 razy w 79 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 162 razy w 79 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady