Słowo

Łaska

(1 - 20) z 59

znaleziono łącznie 64 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 59 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady