Słowo

łaskę

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 34 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady