Słowo

Świętego

(1 - 20) z 53

znaleziono łącznie 55 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 53 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady