Słowo

Święty

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 45 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady