Słowo

śmierci

(1 - 20) z 63

znaleziono łącznie 73 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 70 razy w 63 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady