Słowo

świat

(1 - 20) z 64

znaleziono łącznie 75 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 73 razy w 64 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady