Słowo

światło

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 45 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 45 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady