Słowo

Żeby

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 51 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 50 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady