Słowo

że

(1 - 20) z 893

znaleziono łącznie 950 razy w 895 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 948 razy w 893 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady