Słowo

że

(1 - 20) z 894

znaleziono łącznie 951 razy w 896 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 949 razy w 894 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady