Słowo

że

(1 - 20) z 892

znaleziono łącznie 949 razy w 894 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 947 razy w 892 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady