Słowo

życia

(1 - 20) z 76

znaleziono łącznie 79 razy w 78 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 77 razy w 76 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady