Słowo

życia

(1 - 20) z 75

znaleziono łącznie 78 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 76 razy w 75 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady