Słowo

życie

(1 - 20) z 96

znaleziono łącznie 112 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 108 razy w 96 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady