Słowo

(On)

(1 - 20) z 64

znaleziono łącznie 64 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 64 razy w 64 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady