Słowo

(Temu)

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady