Słowo

(Ten)

(1 - 20) z 151

znaleziono łącznie 174 razy w 154 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 170 razy w 151 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady