Słowo

(ci)

(1 - 20) z 99

znaleziono łącznie 107 razy w 99 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 107 razy w 99 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady