Słowo

(do)

(21 - 35) z 35

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady