Słowo

(kiedy)kolwiek

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 63 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady