Słowo

(na)

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 37 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady