Słowo

(o)

(1 - 20) z 71

znaleziono łącznie 78 razy w 71 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 78 razy w 71 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady