Słowo

(on)

(1 - 20) z 63

znaleziono łącznie 63 razy w 63 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 63 razy w 63 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady