Słowo

(społeczność) wywołanych

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 33 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady