Słowo

(społeczności) wywołanych

(1 - 20) z 61

znaleziono łącznie 71 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 68 razy w 61 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady