Słowo

(te)

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 53 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady