Słowo

(tego)

(1 - 20) z 121

znaleziono łącznie 133 razy w 123 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 131 razy w 121 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady