Słowo

(tego)

(1 - 20) z 119

znaleziono łącznie 130 razy w 121 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 128 razy w 119 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady