Słowo

(ten)

(1 - 20) z 153

znaleziono łącznie 176 razy w 156 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 172 razy w 153 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady