Słowo

(tym)

(1 - 20) z 66

znaleziono łącznie 70 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 70 razy w 66 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady