Słowo

(w)

(1 - 20) z 85

znaleziono łącznie 90 razy w 86 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 89 razy w 85 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady