Słowo

(z)

(1 - 20) z 136

znaleziono łącznie 139 razy w 136 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 139 razy w 136 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady