Słowo

0

(1981 - 2000) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1981 wg Łukasza 5:9

  sens: Jego bowiem oraz wszystkich, którzy z nim byli, ogarnęłoa zdumienieb z powodu połowuc ryb, które1 złapalid.

 • 1982 wg Łukasza 5:11

  sens: Wyciągnęlia więc łodzieb na ziemięc, opuścilid wszystko1 i poszlie za Nim.

 • 1983 wg Łukasza 5:12

  sens: Stało się, gdy był w jednym z miast, a otoa człowiekb cały pokrytyc trądem i gdy zobaczyłd1 Jezusae, padłf na twarzg i poprosiłh Go, mówiąc: Paniei, jeśli chceszj, możeszk mnie oczyścićl.

 • 1984 wg Łukasza 5:10

  sens: Podobnie było z Jakubema i Janemb, synamic Zebedeuszad, którzy byli towarzyszamie Szymonaf. Wtedy Jezush powiedziałg do Szymonaf: Nie bój sięi, od teraz będziesz łowiłj ludzi.

 • 1985 wg Łukasza 5:13

  sens: Wyciągnąła więc rękę, dotknąłb go i powiedział1c: Chcęd, bądź oczyszczonye. I natychmiast trąd odszedłf od niego.

 • 1986 wg Łukasza 5:16

  sens: On sam natomiast usuwał sięa na pustkowiab i tam się modlic.

 • 1987 wg Łukasza 5:15

  sens: Tym bardziej zaś rozchodziło sięa słowob o Nim, tak że wielkie tłumy schodziły sięc, aby słuchać i doznawaćd od Niego1 uzdrowieniad ze swoich słaboście.

 • 1988 wg Łukasza 5:14

  sens: I nakazała mu On nikomu nic nie powiedziećb, ale1 (kazał) iśćc, pokazać sięd kapłanowi i złożyće za swoje oczyszczenief (ofiarę), jaką poleciłg Mojżesz2h, na świadectwoi dla nich.

 • 1989 wg Łukasza 5:17

  sens: I stało się pewnego dnia, gdy nauczaa — a siedząb (tam) faryzeuszec i nauczyciele Prawad, którzy przybylie ze wszystkich wiosekf Galileig i Judeih oraz z Jerozolimyi — że była (obecna) mocj Panak, by ich1 uzdrawiaćl.

 • 1990 wg Łukasza 5:21

  sens: Wtedy znawcy Prawac i faryzeuszed zaczęlia rozważaćb, mówiąc: Kto to jest, który mówie bluźnierstwaf? Któż możeg grzechyi odpuszczaćh1, jeśli nie samj Bóg?

 • 1991 wg Łukasza 5:19

  sens: Ponieważ jednak ze względu na1 tłum nie znaleźlia sposobu, by go wnieśćb, weszlic na płaski dachd i przez dachówkęe spuścilif go wraz z posłaniem do środka — przed Jezusag.

 • 1992 wg Łukasza 5:28

  και καταλιπων απαντα αναστας ηκολουθησεν αυτω

 • 1993 wg Łukasza 5:29

  και εποιησεν δοχην μεγαλην ο λευις αυτω εν τη οικια αυτου και ην οχλος τελωνων πολυς και αλλων οι ησαν μετ αυτων κατακειμενοι

 • 1994 wg Łukasza 5:18

  sens: Wtema jacyś ludzieb chcielif wnieśćg i położyćh przedi Nim sparaliżowanegoe człowieka, którego niosąc na posłaniud.

 • 1995 wg Łukasza 5:20

  sens: Zobaczywszya ich wiaręb, powiedziałc mu1: Człowieku, odpuszczone sąd ci twoje grzechye.

 • 1996 wg Łukasza 5:22

  sens: Jezusb rozpoznała ich myślic i odpowiadającd, powiedziałe im: Co rozważacief w swoich sercachg?

 • 1997 wg Łukasza 5:23

  sens: Co jest łatwiejszea, powiedziećb: Odpuszczone sąc ci twoje grzechyd, czy powiedziećb: Wstań1e i zacznij chodzićf?

 • 1998 wg Łukasza 5:24

  sens: Lecz abyście wiedzielia, że Synd Człowieka mac1 na ziemie władzę1b odpuszczaćf grzechyg — powiedziałh do sparaliżowanegoi: Mówię ci: Wstań2j, weźk swoje posłanie i idźl do swego domu.

 • 1999 wg Łukasza 5:25

  sens: I natychmiast wstała przedb nimi, podniósłc to, na czym1 leżałd - i odszedłe do swego domu, wielbiącf Boga.

 • 2000 wg Łukasza 5:26

  sens: A wszystkich wzięłoa uniesienieb - chwalilic Boga i zostali napełnienid bojaźniąe, mówili: Zobaczyliśmyf dzisiajh coś nieprawdopodobnegog!