Słowo

0

(2001 - 2020) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 2001 wg Łukasza 5:27

  sens: Potem wyszedła i zobaczyłb celnikac imieniemd Lewie, siedzącegof przy stole celnymg. Powiedziałh do niego: Chodźi za Mną.

 • 2002 wg Łukasza 5:30

  sens: Wtedy znawcy Prawab ich i faryzeuszec1 zaczęli szemraća i mówić do Jego uczniówd: Dlaczego jecieg i pijecieh z celnikami2e i grzesznikamif?

 • 2003 wg Łukasza 6:15

  ματθαιον και θωμαν ιακωβον τον του αλφαιου και σιμωνα τον καλουμενον ζηλωτην

 • 2004 wg Łukasza 6:16

  ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτην ος και εγενετο προδοτης

 • 2005 wg Łukasza 6:14

  σιμωνα ον και ωνομασεν πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου ιακωβον και ιωαννην φιλιππον και βαρθολομαιον

 • 2006 wg Łukasza 6:13

  και οτε εγενετο ημερα προσεφωνησεν τους μαθητας αυτου και εκλεξαμενος απ αυτων δωδεκα ους και αποστολους ωνομασεν

 • 2007 wg Łukasza 6:28

  sens: błogosławciea tych, którzy was1 przeklinająb i2 módlcie sięc za3 tych, co was znieważająd.

 • 2008 wg Łukasza 6:29

  sens: Temu, kto cię uderzaa w policzekb, nadstawiajc i drugi, a temu, kto ci odbierad płaszcze, nie zabrońg i koszulif.

 • 2009 wg Łukasza 6:27

  αλλ υμιν λεγω τοις ακουουσιν αγαπατε τους εχθρους υμων καλως ποιειτε τοις μισουσιν υμας

 • 2010 wg Łukasza 6:38

  sens: Dawajciea, a będzie wam danea: miarąb dobrąc, napchanąd, i1 utrzęsionąe, i2 przepełnioną3f dadząa w wasze zanadrzeg. Bo taką samą miarąb, jaką4 mierzycieh, odmierząi i wam.

 • 2011 wg Łukasza 6:37

  sens: 1 Nie sądźciea, a nie zostaniecie osądzenia, 2 nie potępiajcieb - a nie zostaniecie potępienib; odpuszczajciec - a będziec wam odpuszczonec.

 • 2012 wg Łukasza 6:42

  sens: Lub1 jak możesza mówić swemu bratub: Bracieb, pozwólc, że wyjmęd drzazgę z twego oka, gdy sam w swoim oku nie widziszf belkie? Obłudnikug, wyjmijd najpierwh belkęe ze swojego oka, a wtedy przejrzyszi, aby wyjąćd drzazgę z oka twojego bratab2.

 • 2013 wg Łukasza 6:43

  sens: Nie ma bowiem drzewa dobregoa, które czynib owocc bezużytecznyd, ani 1 drzewa bezużytecznegod, które czynib owocc dobrya.

 • 2014 wg Łukasza 6:44

  sens: Bo każde drzewo poznaje sięc po jegoa owocub; nie zbierająe przecież fig z ciernid ani winogron1 nie zrywają1g z krzewu jerzynf.

 • 2015 wg Łukasza 6:46

  sens: Dlaczego mówicie do Mniea: Panieb, Panieb, a nie czyniciec tego, co mówię?

 • 2016 wg Łukasza 6:45

  sens: Dobrya człowiek z dobregoa skarbcab swego1 sercac wydobywad dobroa, a złye człowiek2 ze złegoe skarbcab swego sercac3 wydobywad złoe, gdyż z obfitości4f serca5c mówiąg jego ustah.

 • 2017 wg Łukasza 6:47

  sens: Pokażęd wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzia do Mnie, słucha moich słówb i je wykonujec.

 • 2018 wg Łukasza 6:48

  sens: Podobny jest do człowieka budującegoa dom, który głębokoc wykopałb i założyłd fundamente na skalef. A gdy stała się powódź1, rzekah uderzyła2g w ten dom, ale nie zdołałai nim zachwiaćj, bo był ugruntowanyk na skalef3.

 • 2019 wg Łukasza 6:49

  sens: Kto natomiast usłyszał, a nie wykonała, podobny jest do człowieka, który zbudowałb dom na ziemic, bez fundamentud. Rzekaf uderzyła1e w niego i zaraz2 runął3g, a upadek tego domu stał się wielkih.

 • 2020 wg Łukasza 6:2

  sens: A jacyś faryzeuszea powiedzieli1b im2: Dlaczego robiciec to, czego nie wolnod robićc w3 szabatye?