Słowo

0

(2041 - 2060) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 2041 wg Łukasza 6:24

  sens: Ale biadaa wam, bogatymb, gdyż odbieraciec swoją pociechęd.

 • 2042 wg Łukasza 6:33

  sens: A jeśli 1 czynicie dobrzea tym, którzy wam dobrze czyniąa, to (na jaką) wdzięcznośćc (zasługujecie)? Przecież2 i grzesznicyc to czyniąd.

 • 2043 wg Łukasza 6:32

  sens: Jeśli kochaciea tych, którzy was kochająa, to jakaż (wam się należy) wdzięcznośćb? Przecież i grzesznicyc kochająa tych, którzy ich darzą miłościąa.

 • 2044 wg Łukasza 6:31

  sens: A jak chceciea, aby wam ludzie czynilib, czyńcieb i wy1 im podobnie.

 • 2045 wg Łukasza 6:30

  sens: Każdemu zaś1, kto2 cię prosia, dawajb, a od tego, kto bierzec, co twoje, nie żądaj zwrotud.

 • 2046 wg Łukasza 6:36

  sens: Bądźcie więc1 litościwia, jak i2 Ojciecb wasz jest miłosiernya.

 • 2047 wg Łukasza 6:35

  sens: Ale (wy) kochajciea waszych nieprzyjaciółb, czyńcie dobrzec, pożyczajcie1 niczego w zamian nie oczekującd, a wielka będzie wasza zapłatae i będziecie synamif Najwyższego2, gdyż On jest dobrotliwyg dla niewdzięcznychh i złychi.

 • 2048 wg Łukasza 6:34

  sens: I jeśli byście pożyczali1 tym, od których spodziewalibyście się2a zwrotu3b, to jaka za to 4 wdzięcznośćc, skoro5 i grzesznicy6d pożyczają7 grzesznikomd, aby otrzymać z powrotemb tyle samoe.

 • 2049 wg Łukasza 6:41

  sens: Jak to jest, że widzisza drzazgę w oku swego bratab, a belkic we własnymd oku nie dostrzegasze?

 • 2050 wg Łukasza 6:40

  sens: Nie przewyższa uczeńa swego1 nauczycielab. Lecz w pełni wykształtowanya – będzie jak jego nauczycielb.

 • 2051 wg Łukasza 6:39

  sens: Powiedziała im 1 podobieństwob: Czy możec ślepyd prowadziće ślepegod? Czy obaj nie wpadną2g do dołuf?

 • 2052 wg Łukasza 7:2

  εκατονταρχου δε τινος δουλος κακως εχων ημελλεν τελευταν ος ην αυτω εντιμος

 • 2053 wg Łukasza 7:1

  επει δε επληρωσεν παντα τα ρηματα αυτου εις τας ακοας του λαου εισηλθεν εις καπερναουμ

 • 2054 wg Łukasza 7:50

  sens: On zaś powiedziała do kobietyb: Wiarac twoja cię ocaliład, idźe w pokojuf.

 • 2055 wg Łukasza 7:48

  sens: Do niej zaś powiedziała: Twoje grzechycb ci odpuszczoneb.

 • 2056 wg Łukasza 7:49

  sens: Wtedy ci, którzy wraz z Nim spoczywalib (przy stole), zaczęlia mówić sami do siebie: Kim jest Ten, który nawet grzechyc odpuszczad?

 • 2057 wg Łukasza 7:47

  sens: Dlatego mówię ci: Przebaczonoa jej wiele grzechówb, gdyż bardzo umiłowałac. Komu zaś mało się przebaczaa - małod miłujec.

 • 2058 wg Łukasza 7:46

  sens: Oliwąa mojej głowyb nie namaściłeś, ona zaś olejkiemc namaściła moje stopy1.

 • 2059 wg Łukasza 7:45

  sens: Nie dałeśa Mi pocałunkua – ona zaś, odkąd weszłac, nie przestaład całowaće moich stóp.

 • 2060 wg Łukasza 7:23

  sens: Błogosławionya jest ten, który się do Mnie nie zrazib.