Słowo

0

(2201 - 2220) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 2201 wg Łukasza 9:30

  sens: I otoa dwaj mężczyźnib zaczęlic z Nim rozmawiaćc, a byli nimi Mojżesz1d i Eliasze.

 • 2202 wg Łukasza 9:29

  sens: A gdy się modlia, stał się innyd wyglądb Jego twarzyc, a Jego szatae promieniowałag bieląf.

 • 2203 wg Łukasza 9:28

  sens: A jakieś osiem dni po tych słowacha i1 wziąłb z sobą Piotra2c, Janad i Jakubae i wszedłf na góręg, aby się pomodlićh.

 • 2204 wg Łukasza 9:27

  sens: Mówię zaś wam w prawdzie: Niektórzy z tych, co tu1 stoją2s, nie zaznają3b śmierci, dopóki nie ujrząc Królestwa Bożego.

 • 2205 wg Łukasza 9:3

  sens: I powiedziała im: Niczego w drogęc nie zabierajcieb: ani lasek1d, ani torbye, ani chlebaf, ani pieniędzyg, ani nie miejciei po2 dwie szatyh.

 • 2206 wg Łukasza 9:25

  sens: Bo co za korzyść maa człowiek, gdy zyskałb cały światc, a siebie samego zgubiłd lub zatraciłe?

 • 2207 wg Łukasza 9:24

  sens: Ktokolwiek1 bowiem chciałbya zachowaćc swoje życieb, stracid je, a kto stracid swe życieb z mojego powodu - ten je uratujec.

 • 2208 wg Łukasza 9:26

  sens: Kto bowiem zawstydzi sięa Mnie i moich słówb, tego i Sync Człowieka zawstydzi sięa, gdy przyjdzied w chwalee swojej i Ojcaf, i posłańcówh świętychg.

 • 2209 wg Łukasza 9:42

  sens: A gdy on podchodzia, demonc szarpnąłb nim i rzuciłd (w konwulsjach). Jezusf jednak skarciłe duchac nieczystego, uleczyłh chłopcai i oddałj go jego ojcuk.

 • 2210 wg Łukasza 9:40

  sens: I poprosiłema twoich uczniówb, aby go wypędzali1c, ale nie moglid.

 • 2211 wg Łukasza 9:41

  sens: Jezusb odpowiadająca, powiedziałc: O, niewierzącye i przewrotnyf rodzied, jak długo będę z wami i będę was znosiłg? Przyprowadźh tu swego synai1.

 • 2212 wg Łukasza 9:39

  sens: Bo otoa bierzec go duchb – i nagled krzyczye. Szarpief nim, aż się pieni - i z ledwością opuszczag, tłukąch go.

 • 2213 wg Łukasza 9:38

  sens: A otoa jakiś człowiekb z tłumu wykrzyknął1c, mówiąc: Nauczycielud, błagame cię, spójrz2f na mojego synag, gdyż to mój3 jedynakh.

 • 2214 wg Łukasza 9:47

  sens: Jezusa zaś, poznawszy1b zamysłc ich sercad, chwyciłe dzieciątko2f, postawiłg je przy sobie

 • 2215 wg Łukasza 9:46

  sens: Wszczęła sięa też między nimi dyskusjab o tym, kto z nich oby jest największyc.

 • 2216 wg Łukasza 9:45

  sens: Lecz oni nie rozumielia tej wypowiedzib, była ona przed nimi zakrytac, tak by jej nie pojęlid, a o tę wypowiedźb bali sięe Go zapytaćf.

 • 2217 wg Łukasza 9:44

  sens: Nastawciea wy swoich uszu na te słowab: Sync Człowieka mad być wydanye w ręce ludzi.

 • 2218 wg Łukasza 9:43

  sens: Wszyscy zaś zdumiewali sięa nad wielkościąb Boga. A gdy dziwią sięc temu wszystkiemu, co uczynił1d Jezus2e - On powiedziałf do swoich uczniówg:

 • 2219 wg Łukasza 9:48

  sens: i powiedziała do nich: Kto by to dzieciątkoc przyjąłb w imięd moje, Mnie przyjmujeb; a kto Mnie przyjąłb, przyjmujeb Tego, który 1 Mnie posłałe. Kto bowiem jest najmniejszy pośród was wszystkich, ten będzie2f wielkig.

 • 2220 wg Łukasza 10:32

  sens: Podobnie i Lewitaa, który powstał1 w tym miejscub, podszedłc i zobaczywszyd go, ominął drugą stronąe.