Słowo

0

(2281 - 2300) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 2281 wg Łukasza 11:6

  sens: ponieważ mój1 przyjaciela przybyłb u mnie z drogic, a nie mamd mu co podaće,

 • 2282 wg Łukasza 11:5

  sens: Powiedziała też do nich: Kto z was będzie miałb przyjacielac, do którego pójdzied o północye i powiea: Przyjacieluc, użyczf mi trzech chlebówg,

 • 2283 wg Łukasza 11:7

  sens: a tamten ze środka odpowiadająca, powieb: Nie zadawajd mi truduc, drzwie już zamkniętef, moje dziecig są wraz ze mną na posłaniuh — nie mogęi wstaćj i daćk ci?

 • 2284 wg Łukasza 11:8

  sens: Mówię wam, nawet jeśli nie wstanieb i nie daa mu dlatego, że jest jego przyjacielemc1, to dla jego natręctwad wstaniee i daa mu, ile2 potrzebujef.

 • 2285 wg Łukasza 11:9

  sens: I ja wam mówię: Prościea, a będzie wam daneb; szukajciec, a znajdziecied; pukajciee, a zostanie wam otworzone.

 • 2286 wg Łukasza 11:10

  sens: Każdy bowiem, kto prosia, otrzymujeb, a kto szukac, znajdujed, a temu, kto pukae, będzie otworzone1.

 • 2287 wg Łukasza 11:11

  sens: Jeśli 1 jakiegoś ojcaa spośród was Sync poprosib o chlebd – czy dae mu kamień?2 A jeśli o rybę3 – zamiast ryby czy podae mu węża4?

 • 2288 wg Łukasza 11:13

  sens: Jeśli więc wy, którzy źlia jesteścieb, umieciec dobred dary1 dawaće swoim dzieciomf, o ileż bardziej Ojciecg z nieba2h da Duchai Świętegoj tym, którzy Go prosząk!

 • 2289 wg Łukasza 11:14

  sens: I wypędzaa demonab; a ten był1 niemy. I stało się, gdy demonb wyszedłd, że niemyc przemówiłe, a tłumy zdumiały sięf.

 • 2290 wg Łukasza 11:12

  sens: A jeśli by poprosiła1 o jajko, czy2 podab mu skorpiona?

 • 2291 wg Łukasza 11:15

  sens: Niektórzy z nich jednak powiedziała: Wypędzae demonyd przez Beelzebulab, władcy1c demonówb.

 • 2292 wg Łukasza 11:16

  sens: Innia zaś, wystawiając Go na próbęa, domagali sięd od Niego znakuc z niebae1.

 • 2293 wg Łukasza 11:17

  sens: Lecz On, świadoma ich myślib, powiedziałc do nich: Każde królestwo samo w sobie podzieloned, pustoszejee, a dom na dom się walif.

 • 2294 wg Łukasza 11:20

  sens: Jeżeli 1 jednak palcem Bożym wypędzama demonyb, to nadeszłoc już do was Królestwo Boże.

 • 2295 wg Łukasza 11:18

  sens: Więc jeśli szatana jest też sam w sobie podzielonyb, jak ostoi sięc jego królestwo? — mówicie bowiem, że Ja przez Beelzebulad wypędzame demonyf.

 • 2296 wg Łukasza 11:19

  sens: Jeśli zaś Ja przez Beelzebulaa wypędzamb demonyc, to w (czyjej mocy) wypędzają wasi synowied? Dlatego oni będą waszymi sędziami1.

 • 2297 wg Łukasza 11:21

  sens: Gdy dobrze uzbrojonyb siłacza strzeżec swego dziedzińcad, jego mienief jest w pokojue.

 • 2298 wg Łukasza 11:22

  sens: Lecz gdyby przyszedłb mocniejszya od niego1 i pokonac go, zabierae mu jego zbrojęd, na której polegałf, i rozdajeh jego łupyg.

 • 2299 wg Łukasza 11:25

  sens: A przyszedłszya, znajdujeb go wymiecionymc oraz przyozdobionymd.

 • 2300 wg Łukasza 11:23

  sens: Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie, a kto ze Mną nie zbieraa — rozpraszab.