Słowo

0

(2361 - 2380) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 2361 wg Łukasza 12:6

  sens: Czy pięciu wróblia nie sprzedają1b za dwa assarionyc? A ani jeden z nich nie jest zapomnianyd przede Bogiem.

 • 2362 wg Łukasza 12:57

  τι δε και αφ εαυτων ου κρινετε το δικαιον

 • 2363 wg Łukasza 12:56

  υποκριται το προσωπον του ουρανου και της γης οιδατε δοκιμαζειν τον δε καιρον τουτον πως ου δοκιμαζετε

 • 2364 wg Łukasza 12:5

  sens: Pokażęa wam jednak, kogo macie się baćb: Bójcie sięb Tego, który po zabiciu, mad prawoc1 wtrąciće do Gehennyf. Tak, mówię wam: Tego się bójcieb!

 • 2365 wg Łukasza 12:2

  sens: Nie ma zaś nic zakrytegoa, co nie zostanie odsłonięteb, ani nic tajnegoc, co nie zostanie poznaned.

 • 2366 wg Łukasza 12:3

  sens: Dlatego wszystko, co powiedzieliścieb w ciemnościa - w świetlec zostanie usłyszane, a co w kryjówkache powiedzieliścied do ucha - głosić będąf na dachachg.

 • 2367 wg Łukasza 12:4

  sens: Mówię natomiast wam, moim przyjaciołoma, nie bójcie sięb tych, którzy zabijają1 ciałoc, a potem nie mająd już nic więceje, co mogliby zrobićf.

 • 2368 wg Łukasza 12:43

  sens: Szczęśliwya ten sługab, którego jego pand po przyjściuc zastaniee tak czyniącegof.

 • 2369 wg Łukasza 12:44

  sens: Mówię wam zgodnie z prawdą, że postawib go nad całym swoim mieniema.

 • 2370 wg Łukasza 12:42

  sens: Panb zaś powiedziała1: A kto jest tym wiernymc i2 roztropnyme zarządcąd, którego panb ustanowif nad swoją służbąg, aby na czasj wydawałh jej przydział zbożai1?

 • 2371 wg Łukasza 12:41

  sens: Wtedy Piotrb powiedziała Mu1: Paniec, czy do nas mówisz tę przypowieśćd, czy też do wszystkich?

 • 2372 wg Łukasza 12:45

  sens: Jeśliby zaś ów sługab powiedziała w sercuc swoim: Pane mój zwlekad z przyjściemf, i zacząłbyg bićh sługii i służebnicej, jeśćk, pićl i upijać sięm,

 • 2373 wg Łukasza 12:47

  sens: Ten zaś sługaa, który poznałb wolęc swego1 panad, a nie przygotowałe, ani nie2 postąpiłf według jego woli, odbierzeg wiele razówg.

 • 2374 wg Łukasza 12:46

  sens: Przyjdziea panb owego sługic w dniu, w którym tego nie oczekujed i o godziniee, której nie znaf, oddzielig go i położyj jego działh z niewierzącymii.

 • 2375 wg Łukasza 13:12

  ιδων δε αυτην ο ιησους προσεφωνησεν και ειπεν αυτη γυναι απολελυσαι της ασθενειας σου

 • 2376 wg Łukasza 13:13

  και επεθηκεν αυτη τας χειρας και παραχρημα ανωρθωθη και εδοξαζεν τον θεον

 • 2377 wg Łukasza 13:23

  sens: Pewnego razu ktoś Mu powiedziała: Panieb, czy tylko niewieluc jest tych, którzy są zbawianid? Wtedy powiedziała:

 • 2378 wg Łukasza 13:22

  sens: I przechodziła przez miasta i wioskib, nauczającc - i czyniące podróżd ku Jeruzalem1f.

 • 2379 wg Łukasza 13:21

  sens: Podobne jest do zakwasua, który wzięłab kobietac, zmieszała1d z trzema satonamie pszennej mąki, aż się wszystko zakwasiłof.

 • 2380 wg Łukasza 13:20

  sens: I1 znów powiedziała: Do czego przyrównamb Królestwo Boże?