Słowo

0

(221 - 240) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 221 wg Mateusza 8:14

  sens: A gdy Jezusb przyszedła do domu Piotrac, zobaczyłd jego teściową — złożonąe (chorobą) i gorączkowała.

 • 222 wg Mateusza 8:15

  sens: I dotknąła jej ręki, i opuściłab ją gorączkac, a ona wstaład i usługiwałae im1.

 • 223 wg Mateusza 8:13

  sens: Po czym powiedziała Jezusb do setnika1c: Idźd, a2 jak uwierzyłeśe, niech ci się stanie! I w tej godzinieh jego3 chłopiecg został uzdrowionyf.

 • 224 wg Mateusza 8:12

  sens: a synowiea Królestwa będą wyrzucenib w zewnętrzną ciemnośćc; tam będzie płaczd i zgrzytaniee zębów.

 • 225 wg Mateusza 8:11

  sens: Mówię wam natomiast, że wielu przyjdziea ze Wschodów i Zachodów, i spocznie (przy stole)b w Królestwie Niebiosf wraz z Abrahamemc, Izaakiemd i Jakubem1e,

 • 226 wg Mateusza 8:10

  sens: Gdy Jezusa to usłyszał, zdumiał sięb i powiedziałc do tych, którzy za Nim podążalid: Amene, mówię wam, w Izraeluf2 nie1 znalazłemh tak wielkiej wiaryg1.

 • 227 wg Mateusza 8:8

  sens: A setnikb odpowiedziała: Panied, powiedziałc: Nie jestem godziene, abyś wszedłg pod mój dachf, ale tylko powiedzh słowo1i, a będzie wyleczonyj mój chłopieck.

 • 228 wg Mateusza 8:9

  sens: Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzya i mamb pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idźc, a idzie; innemu: Przyjdźd, a przychodzid; a mojemu słudzee: Zróbf to, a robif.

 • 229 wg Mateusza 8:6

  sens: Paniea, mój chłopiecb leży w domu zwalonyc paraliżemd i straszniee cierpif.

 • 230 wg Mateusza 8:7

  sens: Jezus1a mówi mu: Przyjdęb i uzdrowięc go.

 • 231 wg Mateusza 8:5

  sens: Gdy zaś Jezusb wszedła1a do Kapernaum2c, podszedłd do Niego setnike, proszącf Go:

 • 232 wg Mateusza 8:4

  sens: Potem Jezusa zwrócił się do niego: Uważajb, nie mówc o tym nikomu, lecz1 idźd, ukaż sięe kapłanowi i na świadectwoj dla nich przynieś2f nakazanyh przez Mojżesza3i darg.

 • 233 wg Mateusza 8:3

  sens: A Jezus1c wyciągnąwszya rękę dotknąłb go mówiąc: Chcęd, bądź oczyszczonye! I natychmiast został oczyszczonye z trądu.

 • 234 wg Mateusza 8:1

  sens: Gdy zaś zszedła1 z góryb, poszły zac Nim wielkie tłumy.

 • 235 wg Mateusza 8:2

  sens: I otoa przyszedł1b trędowaty, kłaniałc Mu sięc, mówiąc: Panied, jeśli chcesze, możeszf mnie oczyścićg.

 • 236 wg Mateusza 9:38

  sens: Poprościea zatem Panab żniwac, aby wypchnąłd robotnikówe na swoje żniwoc.

 • 237 wg Mateusza 9:37

  sens: Wtedy mówi do swoich uczniówa: Żniwob wprawdzie wielkie, lecz robotnikówc małod.

 • 238 wg Mateusza 9:36

  sens: A gdy zobaczyła tłumy zlitował sięb nad nimi, gdyż były utrudzone1c i porzuconed jak owce niemająced pasterza.

 • 239 wg Mateusza 9:35

  sens: I obchodziła Jezusb wszystkie miasta i wioskic, nauczającd w ich (miejscach) zgromadzeńe, głoszącf dobrą nowinęg o Królestwie i uzdrawiająch wszelką chorobęi oraz wszelkie niedomaganiej między ludemk1.

 • 240 wg Mateusza 9:33

  sens: Po wypędzeniua demonab niemyd przemówiłc. A tłumy ogarnięte zdumienieme, mówią: Nigdy coś takiego nie pojawiło sięf w Izraelug.