Słowo

0

(2461 - 2480) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 2461 wg Łukasza 15:17

  sens: Do siebie zaś przychodząca, powiedział1b: Iluż najemników mojego ojcac ma pod dostatkiem2d chlebae, a ja 3 ginęg z głoduf.

 • 2462 wg Łukasza 15:16

  sens: I pragnąła napełnićb żołądekc1 rośliną pastewnąd, którą jadłye świnie, lecz nikt mu nie dawałf.

 • 2463 wg Łukasza 15:15

  sens: Poszedła więc i przyłączył sięb do jednego z obywatelic tej krainyd, a (ten) posłałe go na swoje polaf, żeby pasłg świnie.

 • 2464 wg Łukasza 15:14

  sens: A gdy wydała wszystko, nastał w tej krainied wielki1c głódb, a on zacząłe cierpieć niedostatekf.

 • 2465 wg Łukasza 15:23

  sens: Przyprowadziwszy1a też tłustec cielęb, zabijcied (je). Zjedzmy i radujmy sięe!

 • 2466 wg Łukasza 15:24

  sens: Bo ten mój syna był martwyb, a wrócił do życiac - i1 był zgubiony2d, a odnalazł sięe! I zaczęli sięf weselićg.

 • 2467 wg Łukasza 15:9

  sens: A znalazłszya, zwołuje1b przyjaciółkic i sąsiadki2, mówiąc: Cieszcie się wrazd ze mną, gdyż znalazłama drachmęe, którą zgubiłamf.

 • 2468 wg Łukasza 15:26

  και προσκαλεσαμενος ενα των παιδων επυνθανετο τι ειη ταυτα

 • 2469 wg Łukasza 15:32

  ευφρανθηναι δε και χαρηναι εδει οτι ο αδελφος σου ουτος νεκρος ην και ανεζησεν και απολωλως ην και ευρεθη

 • 2470 wg Łukasza 15:8

  sens: Albo która kobietaa mającc dziesięć drachmb, gdy zgubid jedną drachmęb, nie zapalae lampy, nie wymiataf domu i nie szukag pilnieh, dopóki nie1 znajdziei?

 • 2471 wg Łukasza 15:11

  sens: Powiedziała też: Pewien człowiek miałb dwóch synówc.

 • 2472 wg Łukasza 15:10

  sens: Tak, mówię wam, radośća staje się1 przedb posłańcamic Bożymi z jednego grzesznikad, który (nie potrzebuje) odczuwać żalue.

 • 2473 wg Łukasza 15:27

  ο δε ειπεν αυτω οτι ο αδελφος σου ηκει και εθυσεν ο πατηρ σου τον μοσχον τον σιτευτον οτι υγιαινοντα αυτον απελαβεν

 • 2474 wg Łukasza 15:12

  sens: Młodszyb z nich powiedziała ojcuc: Ojczec, dajd mi częśćf majątkug, która na mnie przypadae. I1 rozdzieliłh im środki na życiei.

 • 2475 wg Łukasza 15:25

  sens: A jego starszyb syna był w poluc. Gdy wracającd, zbliżył sięe do domu, usłyszał muzykęf i tańce.

 • 2476 wg Łukasza 15:13

  sens: A po niewielu dniach młodszyb sync zebrała wszystko1 i odjechałd w dalekief stronye, i tam roztrwoniłg swój majątekh, żyjąci rozwiąźlej.

 • 2477 wg Łukasza 16:27

  sens: Wtedy powiedziała: Proszęb cię więc1, ojczec, abyś go posłałd do domu mego ojcac.

 • 2478 wg Łukasza 16:28

  sens: Mama bowiem pięciu bracib, niechc im złoży świadectwoc, aby i oni nie przyszlid do tego miejscae udrękif.

 • 2479 wg Łukasza 16:8

  και επηνεσεν ο κυριος τον οικονομον της αδικιας οτι φρονιμως εποιησεν οτι οι υιοι του αιωνος τουτου φρονιμωτεροι υπερ τους υιους του φωτος εις την γενεαν εαυτων εισιν

 • 2480 wg Łukasza 16:18

  sens: Każdy, kto oddalaa swoją żonęb i poślubiac innąd, cudzołoży - i każdy1, kto poślubiac oddalonąa przez mężae, cudzołoży.