Słowo

0

(301 - 320) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 301 wg Mateusza 10:17

  sens: Strzeżcie sięa natomiast (tych) ludzi, gdyż będą was wydawaćb sanhedrynomc i biczowaće w swoich (miejscach) zgromadzeńd.

 • 302 wg Mateusza 10:14

  sens: Ktokolwiek1 zaś nie przyjąłbya was ani nie wysłuchał waszych słówb, wychodzącc 2 z tego domu lub miasta, strząśnijcied proche z waszych nóg.

 • 303 wg Mateusza 10:12

  sens: Wchodząca zaś do domu, pozdrówcieb go.

 • 304 wg Mateusza 10:13

  sens: I jeśli ten dom rzeczywiście byłby godziena, niech1b wasz pokój przyjdzie1b do niego, gdyby natomiast nie był godziena, niechd wasz pokójc zawrócid do was.

 • 305 wg Mateusza 10:10

  sens: ani torbya na drogęb, ani dwóch koszulc, ani sandałów, ani lasek1d, gdyż godziene jest2 robotnikf swojego wyżywieniag.

 • 306 wg Mateusza 10:11

  sens: A do któregokolwiek miasta lub wioskia wejdziecieb, dokładnie się dowiedzciec, kto jest w nim godziend, i tam pozostańciee aż wyjdziecief.

 • 307 wg Mateusza 10:9

  sens: Nie bierzciea złota, srebra ani pieniędzyb do waszych trzosówc,

 • 308 wg Mateusza 10:7

  sens: A idąca głościeb, mówiąc: Zbliżyło sięc Królestwo Niebiosd.

 • 309 wg Mateusza 10:8

  sens: Słabycha uzdrawiajcieb, trędowatych oczyszczajciec, umarłychd wskrzeszajciee1, demonyf wyganiajcieg; darmoh wzięliściei, darmoh dajciej.

 • 310 wg Mateusza 10:6

  sens: Idźciea raczej do owiec, które poginęłyb z domu Izraelac.

 • 311 wg Mateusza 10:5

  sens: Tych dwunastu wysłała Jezusb nakazawszyc im, mówiąc: Nie wchodźcief na drogęd pogane i nie wstępujcieh do miasta Samarytan1g.

 • 312 wg Mateusza 10:1

  sens: I przywoławszya swoich dwunastu uczniówb dałc im władzęd nad duchamie nieczystymi, aby je wyrzucaćf i leczyćg wszelką chorobęh i wszelką słabośći.

 • 313 wg Mateusza 10:4

  sens: Szymona Kananejczyk1b oraz Judaszc Iskariota2d, ten, który Go też wydałe.

 • 314 wg Mateusza 10:3

  sens: Filipa i Bartłomiejb, Tomaszc i celnike Mateusz1d, Jakubf, syn Alfeuszag i Lebeuszh, którego nazwanoi2 Tadeuszj,

 • 315 wg Mateusza 10:2

  sens: A te są imionab dwunastu wysłannikówa: pierwszyc Szymond zwany Piotreme i jego bratg Andrzejf, 1 Jakubh, syn Zebedeuszai i jego bratg Janj,

 • 316 wg Mateusza 11:30

  sens: Gdyż moje jarzmoa jest łagodneb, a moje brzemięc lekkied.

 • 317 wg Mateusza 11:29

  sens: Weźciea na siebie moje jarzmob i uczcie sięc ode Mnie, że jestem łagodny1d i pokornye sercemf, a znajdziecieg odpocznienieh dla waszych duszi.

 • 318 wg Mateusza 11:28

  sens: Przyjdźciea do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowanib i obciążenic, a Ja damd wam odpocznienied.

 • 319 wg Mateusza 11:26

  sens: Tak, Ojczea, gdyż tak się1 Tobie upodobało1b.

 • 320 wg Mateusza 11:27

  sens: Wszystko zostałoa mi przekazanea przez mojego Ojcab. A nikt nie znac Synad, tylko Ojciecb - i nikt nie znac Ojcab, tylko Synd oraz ten, komu Synd zechcee objawićf.