Słowo

0

(381 - 400) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 381 wg Mateusza 12:14

  sens: Faryzeuszea zaś, wyszedłszy, przeprowadzilib naradęc przeciw Niemu1, żeby Go zgubićd.

 • 382 wg Mateusza 12:15

  sens: A gdy Jezusa to rozpoznałb, usunął sięc stamtąd. Poszłyd też za Nim wielkie tłumy1 — i uzdrowiłe ich wszystkich.

 • 383 wg Mateusza 12:12

  sens: O ile więceja znaczyb człowiek, niż owca! Dlatego wolno w (czasie) szabatówc czyniće dobrzed.

 • 384 wg Mateusza 12:13

  sens: Mówi zatem człowiekowi: Wyciągnija swoją rękę1. I wyciągnąła, a (ta) została przywrócona2b znów tak zdrowa2c jak druga.

 • 385 wg Mateusza 12:11

  sens: On zaś im powiedziała: Kim spośród was będzie człowiek, który gdy będzie miałb jedną owcę, gdy mu ta w (czasie) szabatówc w dół wpadnie, nie chwycid jej i nie wyciągniee?

 • 386 wg Mateusza 12:9

  sens: I odszedłszya stamtąd przybyłb do ich (miejsca) zgromadzeniac.

 • 387 wg Mateusza 12:10

  sens: I otoa był1 (tam) człowiek, który mab uschłąc rękę2. I, aby móc Go oskarżyćh, zadalid Mu pytanied: Czy wolnoe w (czasie) szabatówf uzdrawiać2g?

 • 388 wg Mateusza 12:8

  sens: Sync Człowieka bowiem jest Panema i1 szabatub.

 • 389 wg Mateusza 12:6

  sens: A mówię wam, że tu jest coś większego1b niż świątyniaa.

 • 390 wg Mateusza 12:7

  sens: Gdybyście natomiast poznalia, co znaczy: [Miłosierdzia1b chcęc, a nie ofiary], nie potępilibyścied niewinnych.

 • 391 wg Mateusza 12:5

  sens: Albo czy nie przeczytaliściea w Prawieb, że w (czasie) szabatówc kapłani w świątynid profanująe szabatc i są niewinni?

 • 392 wg Mateusza 12:4

  sens: Jak wszedła do Domu Bożego i zjadł1 chlebyb przedkładaniac, których1 nie wolnod było zjeść jemu ani tym, którzy z nim byli, a tylko samyme kapłanom?

 • 393 wg Mateusza 12:3

  sens: On zaś powiedziała im: Czy nie przeczytaliścieb, co uczyniłc Dawid1d, gdy był głodnye, on2 oraz ci, którzy z nim byli?

 • 394 wg Mateusza 12:1

  sens: W tym czasiea, (gdy był jeden) z szabatówd, Jezusc szedłb przez zbożae, a jego uczniowief zgłodnielig i zaczęlih zrywaći kłosy i jeśćj.

 • 395 wg Mateusza 12:2

  sens: Gdy to zobaczylib faryzeuszea, powiedzieli1c do Niego: Otod Twoi uczniowiee robiąf to, czego nie wolnog robićf w szabath.

 • 396 wg Mateusza 13:58

  sens: I nie uczyniła tam wielu cudówb z powodu ich niewiaryc.

 • 397 wg Mateusza 13:57

  sens: I byli Nim zgorszenia. Jezusb zaś powiedziałc im: Nie jest prorokd bez szacunkue, chyba tylko w swojej1 ojczyźnie i w swoim domu.

 • 398 wg Mateusza 13:56

  sens: A Jego siostry, czy nie ma ich wszystkich u nas? Skąd więc u Niego to wszystko?

 • 399 wg Mateusza 13:55

  sens: Czy nie jest On synemb tego cieślia? Czy1 Jego matce nie jest na imię Mariamc, a Jego braciomd Jakube, Józef2f, Szymong i Judah?

 • 400 wg Mateusza 13:54

  sens: Gdy przyszedła w swoje ojczyste strony, zaczął ich nauczaćb w ich (miejscu) zgromadzeniac, tak że zdumiewali się1d i mówili: Skąd u Niego ta mądrość i te przejawy mocye?