Słowo

0

(441 - 460) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 441 wg Mateusza 13:13

  sens: Dlatego mówięb do nich w przypowieściacha, że patrzącc, nie widząc, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumiejąd.

 • 442 wg Mateusza 13:12

  sens: Kto bowiem maa, temu będzie daneb i będzie miał w nadmiarzec; kto zaś nie maa, temu również to, co maa, zostanie odebraned.

 • 443 wg Mateusza 13:10

  sens: Wówczas podeszlia uczniowieb i powiedzieli1c Go: Dlaczego mówisze do nich w przypowieściachd?

 • 444 wg Mateusza 13:11

  sens: On zaś, odpowiadająca, rzekłb: Wam danec jest znaćd tajemnicee Królestwa Niebiosf, ale tamtym nie jest danec.

 • 445 wg Mateusza 13:8

  sens: Jeszcze inne padłya na dobrąc ziemięb i wydawałyd owoce, te wprawdzie sto, te sześćdziesiąt, a tamte trzydzieści.

 • 446 wg Mateusza 13:9

  sens: Kto maa uszy ku słuchaniu1, niech słucha.

 • 447 wg Mateusza 13:7

  sens: Inne znów padłya między ciernieb, a ciernieb wyrosłyc i zadusiły1d je.

 • 448 wg Mateusza 13:6

  sens: Gdy zaś wzeszłob słońcea, zostały spieczonec, a ponieważ nie miałyd korzenia, uschłye.

 • 449 wg Mateusza 13:4

  sens: A gdy on siejea, niektóre wprawdzie padłyb przy drodzec i przyszły1d ptaki — i2 zjadłye je.

 • 450 wg Mateusza 13:5

  sens: Inne zaś padłya na (miejsce) skalisteb, gdzie nie miałyc wiele ziemid, i zaraz wzeszłye, dlatego że glebad nie była głębokaf.

 • 451 wg Mateusza 13:3

  sens: I powiedziała im wiele w przypowieściachb, mówiąc: Otoc wyszedłd siewcae, aby siaće.

 • 452 wg Mateusza 13:1

  sens: Tego zaś1 dnia wyszedła Jezusb z domu i usiadłc nad morzemd.

 • 453 wg Mateusza 13:2

  sens: I zebrały sięa przy Nim wielkie tłumy; tak że wszedłc do łodzi1b i siedzid, a cały tłum stałf na brzegue.

 • 454 wg Mateusza 14:36

  sens: I prosilia Go, aby mogli dotknąćb choćby skraju1c Jego szatyd — i ci wszyscy, którzy dotknęlib, zostali ocalenie.

 • 455 wg Mateusza 14:34

  sens: I przeprawiwszy sięa, przybylib na ziemięc1 Genezaretd.

 • 456 wg Mateusza 14:35

  sens: Ludzieb z tego miejscac rozpoznalia Go i rozesłalid (wiadomość) po całej tej okolicye, tak że przyprowadzilif do Niego wszystkich, którzy się źleg mielih.

 • 457 wg Mateusza 14:33

  sens: Ci zaś, którzy byli w łodzia, podszedłszy1b pokłonili sięc Mu mówiąc: Naprawdę jesteś Synemd Boga!

 • 458 wg Mateusza 14:32

  sens: A gdy weszli1a do łodzib, wiatr ustałc.

 • 459 wg Mateusza 14:31

  sens: Jezusa zaś natychmiast wyciągnąłb rękę, uchwyciłc go i mówi: O małowiernyd, dlaczego zwątpiłeśe?

 • 460 wg Mateusza 14:30

  sens: Jednakże widząca potężny1b wiatr, zląkł sięc i, gdy zacząłd tonąće, zawołałf, mówiąc: Panieg, uratujh mnie!