Słowo

0

(5861 - 5880) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 5861 Do Koryntian II 11:17

  sens: To, co mówię, mówię1 nie po myśli Pana1, lecz jakby w głupocie, która bywa podłożem przechwałek.

 • 5862 Do Koryntian II 11:16

  sens: Znów mówię: Niech mnie nikt nie uważa za głupiego; jeśli1 zaś nie1, to przyjmijcie mnie jako głupiego, abym i ja2 mógł się nieco2 pochlubić.

 • 5863 Do Koryntian II 11:14

  sens: I nic bardzo dziwnego1; sam bowiem szatana podszywa się pod zwiastunab światłości.2

 • 5864 Do Koryntian II 11:15

  sens: Nic więc wielkiego, jeśli i jego posługacze podszywają się pod posługujących sprawiedliwości — ich koniec będzie zgodny z ich czynami.

 • 5865 Do Koryntian II 11:13

  sens: Bo oni są fałszywymi wysłannikamia, nieuczciwymi pracownikami, podszywającymi się pod wysłannikówb Pomazańcac.

 • 5866 Do Koryntian II 11:12

  sens: Co zaś czynię - i nadal będę czynił - aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby w tym, z czego się chlubią, okazali się takimi jak my.

 • 5867 Do Koryntian II 11:11

  sens: Dlaczego? Czy was nie kocham? Bóg to wie!

 • 5868 Do Koryntian II 11:10

  sens: Jest we mnie prawda Pomazańcaa, że w granicach Achaib ta chluba nie zostanie mi zabrana.

 • 5869 Do Koryntian II 11:23

  sens: Sługami Pomazańcaa są? Jako obłąkany mówię: tym bardziej ja — więcej (zaznałem) trudów, ponad miarę poddawano mnie chłostom, częściej byłem w więzieniach, często1 (bywałem) w śmiertelnych niebezpieczeństwach2.

 • 5870 Do Koryntian II 11:22

  sens: Hebrajczykamia są? Ja także. Izraelitamib są? Ja także. Potomstwem Abrahamac są? Ja także.

 • 5871 Do Koryntian II 11:21

  sens: Ze wstydem mówię: w tym my byliśmy słabi1. Jeśli ktoś w czymś jest odważny — w głupocie to mówię — to i ja się ośmielam.

 • 5872 Do Koryntian II 11:2

  sens: Bo jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością; gdyż poślubiłem was jednemu mężowi, aby postawić przed Pomazańcema dziewicę czystą,1

 • 5873 Do Koryntian II 11:8

  sens: Inne zgromadzeniaa złupiłem, przyjąwszy wsparcie, aby wam służyć,

 • 5874 Do Koryntian II 11:19

  sens: Bo jako mądrzy chętnie znosicie głupich!

 • 5875 Do Koryntian II 11:20

  sens: Znosicie bowiem, gdy was ktoś zniewala, gdy ktoś objada, gdy ktoś wyzyskuje, gdy się ktoś wywyższa, gdy was1 ktoś po twarzy1 bije.

 • 5876 Do Koryntian II 11:25

  sens: trzy razy byłem chłostany1, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej.

 • 5877 Do Koryntian II 11:26

  sens: Często (bywałem) w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogana, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi.

 • 5878 Do Koryntian II 11:24

  sens: Od Judejczykówa otrzymałem pięć razy po czterdzieści1 bez jednego,2

 • 5879 Do Koryntian II 12:20

  sens: Obawiam się bowiem, czy w jakiś sposób, gdy przyjdę, nie zastanę was takimi, jak nie chcę, i czy wy nie zastaniecie mnie takim, jakim nie chcecie; czy w jakiś sposób nie dojdzie do sporówa, zazdrościb, wybuchów gniewuc, kłótnid, oszczerstwe, plotekf, unoszenia sięg, nieporządkówh;

 • 5880 Do Koryntian II 12:19

  παλιν δοκειτε οτι υμιν απολογουμεθα κατενωπιον του θεου εν χριστω λαλουμεν τα δε παντα αγαπητοι υπερ της υμων οικοδομης