Słowo

0

(6041 - 6060) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 6041 Do Galacjan 5:10

  sens: Ja jestem co do was przekonany w Panu, że nie będziecie innego zdania; a ten, kto was niepokoi, poniesie karę — kimkolwiek1 by był.

 • 6042 Do Galacjan 5:21

  sens: zawiścia, zabójstwa1b, pijaństwa, hulankic i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak i2 już zapowiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.

 • 6043 Do Galacjan 5:15

  sens: Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście 1 jedni drugich nie strawili.

 • 6044 Do Galacjan 5:14

  sens: Gdyż całe Prawo spełniane jest1 w jednym słowie, mianowicie: [Będziesz kochał swojego bliźniego tak, jak samego siebie2].3

 • 6045 Do Galacjan 6:5

  sens: Gdyż każdy poniesie własny ciężar.1

 • 6046 Do Galacjan 6:4

  sens: Każdy zaś niech bada swoje czyny, a wtedy w samym sobie będzie mieć jedyny (powód do) chluby, a nie w kimś innym.

 • 6047 Do Galacjan 6:2

  sens: Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnijcie1 Prawo Pomazańcaa.

 • 6048 Do Galacjan 6:8

  sens: tak że kto sieje dla swojego ciała, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha1, z Ducha żąć będzie życie wieczne.2

 • 6049 Do Galacjan 6:7

  sens: Nie dajcie się zwodzić. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Co bowiem człowiek sieje, to też będzie żąć,1

 • 6050 Do Galacjan 6:12

  sens: Ci wszyscy, którzy chcą się pokazać od strony cielesnej, ci was zmuszają, abyście się dali obrzezać, po to tylko, żeby mogli uniknąć1 prześladowania z powodu krzyża Pomazańcaa1.

 • 6051 Do Galacjan 6:11

  sens: Popatrzcie, jak wielkimi literami moją ręką do was napisałem.

 • 6052 Do Galacjan 6:10

  sens: Zatem więc, póki czas mamy, czyńmy dobro względem wszystkich, najbardziej zaś względem domowników wiary.1

 • 6053 Do Galacjan 6:16

  και οσοι τω κανονι τουτω στοιχησουσιν ειρηνη επ αυτους και ελεος και επι τον ισραηλ του θεου

 • 6054 Do Galacjan 6:1

  sens: Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany1 na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności2a, pilnując samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusieb.

 • 6055 Do Galacjan 6:18

  η χαρις του κυριου ημων ιησου χριστου μετα του πνευματος υμων αδελφοι αμην προς γαλατας εγραφη απο ρωμης

 • 6056 Do Galacjan 6:15

  εν γαρ χριστω ιησου ουτε περιτομη τι ισχυει ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις

 • 6057 Do Galacjan 6:14

  sens: Co do mnie zaś, w żadnym razie nie będę się niczym chlubił, chyba że krzyżem Pana naszego Jezusaa Pomazańcab, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany — a ja dla świata1.

 • 6058 Do Galacjan 6:3

  sens: Jeśli bowiem kto uważa, że jest czymś, będąc niczym, samego siebie zwodzi1.

 • 6059 Do Galacjan 6:9

  sens: Czyniąc zaś dobro nie zniechęcajmy się1, gdyż w swoim czasie żąć będziemy niestrudzeni.

 • 6060 Do Galacjan 6:6

  sens: Ten zaś, kto jest nauczany Słowa, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza.