Słowo

0

(6281 - 6300) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 6281 Do Filipian 3:1

  sens: W końcu, bracia moi, radujcie sięa w Panu. Pisać do was to samo nie nudzib mnie, dla was natomiast jest to zabezpieczającec.

 • 6282 Do Filipian 3:18

  sens: Wielu bowiem postępuje — o których często wam mówiłem, a i teraz płacząc mówię — (jak) wrogowiea krzyża Pomazańcab;

 • 6283 Do Filipian 3:20

  sens: Nasza bowiem ojczyznaa jest w niebiosach, skąd też Zbawcyb oczekujemy, Pana Jezusac Pomazańcad,

 • 6284 Do Filipian 3:2

  sens: Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczya.1

 • 6285 Do Filipian 3:21

  sens: który przekształcia ciało naszego poniżeniab, aby stało się w swej1 postaci podobnec ciału Jego chwałyd, według działania, w którym jest On także w stanie poddaće sobie2 wszystko.

 • 6286 Do Filipian 3:15

  sens: Ilu nas więc jest doskonałycha, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi;

 • 6287 Do Filipian 3:14

  sens: pręa do celu, do1 nagrody pochodzącego z góry powołania Bożego w Pomazańcub Jezusiec.

 • 6288 Do Filipian 3:13

  sens: Bracia, ja siebie nie uważam za kogoś, kto pochwyciła, lecz jedno (czynię): zapominając o tym, co za mną, z uporem zaś sięgając to, co przede mną,

 • 6289 Do Filipian 3:12

  sens: Nie że już (to) posiadłem albo już stałem się doskonałya, ale dążę do tego, aby pochwycićb, ponieważ zostałem pochwycony1b przez Pomazańca2c Jezusa3d.

 • 6290 Do Filipian 3:11

  sens: abym w jakiś sposób dostąpił powstania z2 martwych1.

 • 6291 Do Filipian 3:10

  sens: żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz udział1a w Jego cierpieniach2b, doznając upodobnienia3c w Jego śmierci,

 • 6292 Do Filipian 3:9

  sens: i zostać znalezionym w Nim - nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na prawie, lecz tę przez wiaręa Pomazańca1b, sprawiedliwość z Boga, ze względu na wiaręa,

 • 6293 Do Filipian 3:8

  sens: Ale i więcej1: wszystko uznaję za stratę ze względu na ważność poznaniaa Pomazańcab Jezusac, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i uznaję za śmiecid, żeby 2 zyskać Pomazańcab

 • 6294 Do Filipian 3:17

  sens: Bądźcie współnaśladowcami moimi, bracia, i przyglądajcie sięa tym, którzy postępują tak, jak tego wzórb macie w nas.

 • 6295 Do Filipian 3:16

  sens: Niemniej w tym, co już osiągnęliśmy, postępujmy według jednej normya i to samo myślmy1.

 • 6296 Do Filipian 3:7

  sens: Ale1 cokolwiek było mi zyskiema, uznałem ze względu na Pomazańcab za stratę.

 • 6297 Do Filipian 3:6

  sens: co do żarliwości1a prześladowcab zgromadzeniac, co do sprawiedliwości (opartej) na prawie — byłem bez zarzutu.

 • 6298 Do Filipian 3:5

  sens: obrzezany dnia ósmego, z rodua Izraelab, z plemieniac Beniaminad, Hebrajczyke z Hebrajczykówe, co do prawa faryzeuszf,

 • 6299 Do Filipian 4:20

  τω δε θεω και πατρι ημων η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην

 • 6300 Do Filipian 4:19

  ο δε θεος μου πληρωσει πασαν χρειαν υμων κατα τον πλουτον αυτου εν δοξη εν χριστω ιησου