Słowo

0

(6561 - 6580) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 6561 Do Tymoteusza I 1:14

  sens: Przeobfitaa okazała się łaskab naszego Pana wraz z wiarąc i miłością, która jest w Pomazańcud Jezusiee.

 • 6562 Do Tymoteusza I 1:13

  sens: mnie1 – niegdyś bluźniercęa, prześladowcęb i zuchwalcac. Lecz2 dostąpiłem miłosierdziad, gdyż działałem w nieświadomoście, w niewierzef.

 • 6563 Do Tymoteusza I 1:12

  sens: A1 dziękujęa Temu, który mnie wzmocniłb, Pomazańcowic Jezusowid, naszemu Panu, że mnie uznałf za godnego wiarye, wyznaczywszyg do posługih,

 • 6564 Do Tymoteusza I 1:10

  sens: nierządnycha, homoseksualistówb, handlarzy ludźmic, dla kłamcówd, krzywoprzysięzcówe i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowejf nauceg,1

 • 6565 Do Tymoteusza I 1:5

  sens: Celem zaś tego nakazua jest miłość z czystego sercab, dobregoc sumieniad i nieobłudneje wiaryf,1

 • 6566 Do Tymoteusza I 1:4

  sens: i nie zajmowali sięa baśniamib ani niekończącymi się rodowodamic, które raczej przysparzają sporówd, niż Bożego zbudowania2 w wierzee.

 • 6567 Do Tymoteusza I 1:6

  sens: z czym się niektórzy rozminęlia i skręcilib ku czczej paplaniniec;

 • 6568 Do Tymoteusza I 1:3

  sens: Tak, jak cię poprosiłema wyruszając do Macedoniib, abyś pozostał w Efeziec, (tak proszę,) abyś nakazałd niektórym, by nie nauczali inaczeje (niż my)

 • 6569 Do Tymoteusza I 1:7

  sens: chcąa być nauczycielami Prawab, a nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co (tak) stanowczo twierdząd.

 • 6570 Do Tymoteusza I 1:18

  sens: Ten nakaza podajęb ci, (moje) dzieckoc, Tymoteuszud, abyś – według wcześnieje wygłoszonych o tobie proroctwf – toczyłg zgodnie z nimi dobryh bój,

 • 6571 Do Tymoteusza I 1:1

  sens: Paweła, wysłannikb Jezusac Pomazańcad1 z rozkazue Boga, naszego Zbawcyf i Pana2 Jezusac Pomazańcad3, naszej nadzieig,4

 • 6572 Do Tymoteusza I 1:11

  sens: zgodnej z dobrą nowinąa chwałyb błogosławionegoc Boga, która została mi powierzonad.

 • 6573 Do Tymoteusza I 2:13

  αδαμ γαρ πρωτος επλασθη ειτα ευα

 • 6574 Do Tymoteusza I 2:15

  σωθησεται δε δια της τεκνογονιας εαν μεινωσιν εν πιστει και αγαπη και αγιασμω μετα σωφροσυνης

 • 6575 Do Tymoteusza I 2:14

  και αδαμ ουκ ηπατηθη η δε γυνη απατηθεισα εν παραβασει γεγονεν

 • 6576 Do Tymoteusza I 2:3

  sens: Jest to bowiem1 szlachetnea i godne przyjęciab przed (obliczem) naszego Wybawcyc, Boga,

 • 6577 Do Tymoteusza I 2:2

  sens: za królów i za wszystkich, którzy są na wysokicha stanowiskach, abyśmy wiedli życiec ciche i spokojneb, we wszelkiej pobożnościd i z godnościąe.1

 • 6578 Do Tymoteusza I 2:6

  sens: który siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwoa swoich czasówb.

 • 6579 Do Tymoteusza I 2:4

  sens: który chcea, aby wszyscy ludzie zostali zbawienib i doszli do poznaniac prawdy.1

 • 6580 Do Tymoteusza I 2:7

  εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος αληθειαν λεγω εν χριστω ου ψευδομαι διδασκαλος εθνων εν πιστει και αληθεια