Słowo

0

(6601 - 6620) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 6601 Do Tymoteusza I 3:14

  sens: Te rzeczy ci piszę w nadzieia, że wkrótce1b do ciebie przyjdę;

 • 6602 Do Tymoteusza I 3:13

  sens: Ci bowiem, którzyb dobrzea usłużylib zyskują sobiee wysokąd rangęc i wielką śmiałośćf w wierzeg, która jest w Pomazańcuh Jezusiei.

 • 6603 Do Tymoteusza I 3:12

  sens: Słudzya niech będą mężamic jednej żonyb, dobrzee kierującymif dziećmid i własnymi domami.

 • 6604 Do Tymoteusza I 4:15

  sens: O to się troszcza, w tym trwaj, aby twoje postępyb były widocznec we1 wszystkim.

 • 6605 Do Tymoteusza I 4:14

  sens: Nie zaniedbuja daru łaskib, który jest w tobie, który został ci dany za sprawą proroctwac wraz z włożeniemd rąk grona starszyche.1

 • 6606 Do Tymoteusza I 4:16

  επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου

 • 6607 Do Tymoteusza I 4:2

  sens: w obłudziea kłamcówb z piętnem wypalonym1c na własnym sumieniud,

 • 6608 Do Tymoteusza I 4:1

  sens: A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszycha czasachb odstąpiąc niektórzy od wiaryd chwytając sięe duchów zwodniczychf i demonicznychh naukg,

 • 6609 Do Tymoteusza I 4:4

  sens: Gdyż całe stworzenie Boga jest dobrea i nie należy odrzucaćb niczego, co się przyjmujed z dziękczynieniemc;1

 • 6610 Do Tymoteusza I 4:3

  sens: zabraniającycha zawierania związków małżeńskichb, spożywania pokarmów, które Bóg stworzyłc, aby z dziękczynienieme przyjmowali1d je wierzącyf oraz ci, którzy poznali prawdę.

 • 6611 Do Tymoteusza I 4:5

  sens: poświęconea jest bowiem przez Słowo Boże i modlitwę.1

 • 6612 Do Tymoteusza I 4:7

  sens: Pospolitycha zaś i babskichb baśnic unikajd. Ćwicz sięe natomiast w pobożnościf.

 • 6613 Do Tymoteusza I 4:6

  sens: Gdy te rzeczy będziesz wykładała braciom, będziesz dobrymb posługującymc Jezusad Pomazańcae1, karmionymf słowami wiaryg i dobrejb naukih, za którą poszedłeś.

 • 6614 Do Tymoteusza I 4:13

  sens: Dopóki nie przyjdę, pilnuja (wspólnego) czytania, zachęcaniab, naukic.

 • 6615 Do Tymoteusza I 4:11

  sens: To nakazuja i tego nauczaj.

 • 6616 Do Tymoteusza I 4:12

  sens: Niech nikt nie lekceważya (z powodu) twojej młodości, ale bądź dla wierzącychc wzoremb w Słowie, w prowadzeniu sięd, w miłości, w duchu1, w wierzee, w czystościf.

 • 6617 Do Tymoteusza I 4:8

  sens: Bo ćwiczenieb ciałaa mało jest pożytecznec, pobożnośćd natomiast jest przydatnac do wszystkiego, ponieważ mae obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego.1

 • 6618 Do Tymoteusza I 4:9

  sens: Wiarygodnea to Słowo i godnec wszelkiego przyjęciab;

 • 6619 Do Tymoteusza I 4:10

  sens: dlatego się bowiem i1 trudzimy sięa, i bywamy lżeni2b, że złożyliśmy nadziejęc w Bogu żywym, który jest Zbawcąd wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzącyche.

 • 6620 Do Tymoteusza I 5:21

  sens: Zobowiązuję cięa w obliczu Boga i Pana1, Jezusab Pomazańcac2, i wybranych posłańcówd, abyś się tego trzymałe bez zastrzeżeńf, niczego nie czyniąc stronniczo3g.4