Słowo

0

(6741 - 6760) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 6741 Do Tymoteusza II 4:14

  sens: Aleksandera, brązownikb, wyrządziłc mi wiele złego; oby oddał1d mu Pane według jego czynówf;2

 • 6742 Do Tymoteusza II 4:13

  sens: Płaszcz1a, który zostawiłemb w Troadziec u Karposad, przynieśe, idąc po drodze, oraz zwoje, zwłaszcza pergaminyf.

 • 6743 Do Tymoteusza II 4:16

  sens: W pierwszej mojej obronie nikogo razem ze mną nie było1a, ale wszyscy mnie opuścilib — oby im to nie było policzonec

 • 6744 Do Tymoteusza II 4:17

  sens: Pana jednak stał przy mnieb i wzmocniłc mnie, aby przeze mnie dopełnionee było głoszenied i aby usłyszały1 wszystkie narodyf — i zostałem uratowanyg z paszczyh lwiej.2

 • 6745 Do Tymoteusza II 4:20

  sens: Erasta pozostałb w Korynciec, a Trofimad zostawiłeme w Milecief choregog.

 • 6746 Do Tymoteusza II 4:21

  sens: Postaraj sięa przyjść przed zimąb. Pozdrawiają cię Eubulosc, Pudensd, Linuse, Klaudiaf i wszyscy bracia.

 • 6747 Do Tymoteusza II 4:19

  sens: Pozdrów Pryskęa i Akwilęb oraz dom Onezyforac.

 • 6748 Do Tymoteusza II 4:5

  sens: Ty jednak bądź trzeźwya we wszystkim, znieś niedoleb, wykonaj pracęc głosiciela dobrej nowinyd, rzetelnie wypełnijf swoją służbęe.

 • 6749 Do Tytusa 1:9

  sens: trzymający sięa — według naukib — wiernegoc Słowa, aby był w stanied zarówno udzielać zachętye w ramach zdrowegog nauczaniaf, jak i przekonywaći przeciwnychh.

 • 6750 Do Tytusa 1:10

  sens: Wielu jest bowiem i1 niekarnycha, rozgadanychb, zwodzicieli, zwłaszcza tych spośród obrzezanych2;

 • 6751 Do Tytusa 1:2

  sens: z powodu nadzieia życia wiecznegob, które przed wiecznymi czasamie przyobiecałc niekłamiącyd Bóg,1

 • 6752 Do Tytusa 1:3

  sens: a we właściwym czasieb objawiła swoje Słowo w głoszeniuc, które zostało mi powierzoned z rozkazue Boga, naszego Zbawcyf

 • 6753 Do Tytusa 1:1

  sens: Paweła, sługaa Boga, a wysłannikc Jezusad Pomazańcae ze względu na wiaręf wybranych Bożych oraz dogłębne poznanieg prawdy, która jest zgodna z pobożnościąh,

 • 6754 Do Tytusa 1:4

  sens: do Tytusaa, prawowitegob dzieckac według wspólnejd wiarye: Łaskaf, miłosierdzie1g, pokójh od Boga Ojca i od Pana2i Pomazańcaj Jezusak3, naszego Zbawcyl.

 • 6755 Do Tytusa 1:8

  sens: ale gościnnya, zamiłowany w tym, co dobreb, rozsądnyc, sprawiedliwyd, poświęconye, zdyscyplinowanyf,

 • 6756 Do Tytusa 1:7

  sens: Doglądającyb bowiem jako włodarzd Boży powiniena być nienagannyc, niesamowolnye, nieskory do gniewuf, niepijącyg, nieporywczyh, niechciwy brudnego zyskui,

 • 6757 Do Tytusa 1:6

  sens: takich, którzy są nienagannia, są mężamic jednej żonyb, mająe wiernef dziecid, niestojące pod zarzutem rozwiązłościg lub niekarnościh.

 • 6758 Do Tytusa 1:5

  sens: Pozostawiłem1a cię na Krecieb po to, abyś uporządkowałd pozostałec sprawy i ustanowiłe po miastach starszychf — jak ci nakazałemg

 • 6759 Do Tytusa 1:13

  η μαρτυρια αυτη εστιν αληθης δι ην αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως ινα υγιαινωσιν εν τη πιστει

 • 6760 Do Tytusa 1:12

  ειπεν τις εξ αυτων ιδιος αυτων προφητης κρητες αει ψευσται κακα θηρια γαστερες αργαι