Słowo

0

(6821 - 6840) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 6821 Do Hebrajczyków 1:13

  sens: Do którego z posłańcówa powiedział też kiedykolwiekb: [Usiądź po mojej prawicy, aż położęc Twoich nieprzyjaciółd jako podnóżek dla Twoich stóp]?1

 • 6822 Do Hebrajczyków 1:12

  sens: [jak płaszcza je zwinieszb, (jak okrycie)1 — i doznają przemianyc; lecz Ty jesteś ten sam i nie skończą sięd Twoje lata].

 • 6823 Do Hebrajczyków 1:11

  sens: [one przeminąa, a Ty pozostanieszb, wszystkie jak szatac ulegną zużyciud],1

 • 6824 Do Hebrajczyków 1:10

  sens: Oraz: [Ty, Panieb, na początkua założyłeś fundamentyd ziemic i niebiosa są dziełeme Twoich rąk];1

 • 6825 Do Hebrajczyków 1:9

  sens: [Ukochałeśa sprawiedliwośćb, a znienawidziłeśc bezprawied; Dlatego Twój Bóg namaściłe Cię, o Boże, olejkiemj radościg jak żadnego z twoich towarzyszyh].1

 • 6826 Do Hebrajczyków 1:7

  sens: O posłańcacha wprawdzie mówi: [On swych posłańcówa czyni wichramib, a swoje sługic płomieniem ogniad];1

 • 6827 Do Hebrajczyków 1:8

  sens: lecz o Synua: [Twój tronb, o Boże1, na wiekic wiekówc (i)2 Berłem3d prawości4e berło5d Twojego Królestwa].6

 • 6828 Do Hebrajczyków 1:6

  sens: A gdy znowu wprowadził Pierworodnegoa na świat, mówi: [Niech Jemu oddadzą pokłonb wszyscy posłańcyc Boży].1

 • 6829 Do Hebrajczyków 1:4

  sens: i stał się o tyle ważniejszyma od posłańcówb, o ile innec od nich odziedziczyłd imięe.

 • 6830 Do Hebrajczyków 1:5

  sens: Do którego bowiem z posłańcówb (Bóg) powiedział kiedykolwieka: [Ty jesteś moim Synemc, Ja Cię dziś zrodziłemd]? I gdzie indziej: [Ja będę mu Ojcem, a On będzie mi Synemc?]1

 • 6831 Do Hebrajczyków 1:3

  sens: On, jako odblaska chwałyb i odbiciec Jego Postacid, podtrzymującye wszystko słowemf swojej mocyg, gdy przez samego siebie1 dokonał2 oczyszczenia (nas) z grzechów2 naszych3, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach 4

 • 6832 Do Hebrajczyków 1:2

  sens: w tych ostatnich1a dniach przemówił do nas w (osobie) Syna, którego ustanowiłb dziedzicemc wszystkiego i przez którego uczynił wiekid2.3

 • 6833 Do Hebrajczyków 1:1

  sens: Wielokrotnie i na wiele sposobów Bóg od dawna przemawiał do ojców przez prorokówa;1

 • 6834 Do Hebrajczyków 2:16

  ου γαρ δηπου αγγελων επιλαμβανεται αλλα σπερματος αβρααμ επιλαμβανεται

 • 6835 Do Hebrajczyków 2:18

  εν ω γαρ πεπονθεν αυτος πειρασθεις δυναται τοις πειραζομενοις βοηθησαι

 • 6836 Do Hebrajczyków 2:2

  sens: Bo skoro słowo wypowiedzianeb przez posłańcówa stało się wiążącec, a każde wykroczenied i nieposłuszeństwo spotkało sięe z zasłużonąf zapłatąg,

 • 6837 Do Hebrajczyków 2:7

  ηλαττωσας αυτον βραχυ τι παρ αγγελους δοξη και τιμη εστεφανωσας αυτον και κατεστησας αυτον επι τα εργα των χειρων σου

 • 6838 Do Hebrajczyków 2:6

  διεμαρτυρατο δε που τις λεγων τι εστιν ανθρωπος οτι μιμνησκη αυτου η υιος ανθρωπου οτι επισκεπτη αυτον

 • 6839 Do Hebrajczyków 2:5

  sens: Gdyż nie posłańcoma podporządkowałb przyszłyc zamieszkały świat, o którym mówimyd.

 • 6840 Do Hebrajczyków 2:4

  sens: a przy tym Bóg poświadczał je znakamia i cudamib, różnorodnymic przejawami mocyd i udzielaniemf Ducha Świętegoe według swojej wolig.